ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacja o ogłoszeniu: Organizacja usługi catreringowej obiad/lunch wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników/czek projektu: „Dbam o Zdrowie”
Termin składania ofert do dnia 08.11.2018
Informacja o ogłoszeniu  w bazie konkurencyjności (kliknij tutaj)
Wybrana oferta
(kliknij tutaj)

 

Informacja o ogłoszeniu: Spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka  jelita grubego oraz raka szyjki macicy w ramach projektu: „Dbam o Zdrowie”
Termin składania ofert do dnia 05.11.2018
Informacja o ogłoszeniu  w bazie konkurencyjności (kliknij tutaj)
Wybrana oferta
(kliknij tutaj)

 

Informacja o ogłoszeniu: Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w poradni gastroenterologicznej i endoskopii. Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pielęgniarki/pielęgniarza w ramach projektu „DBAM O ZDROWIE” nr RPZP.06.08.00-32-K004/17 realizowanego w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.8 
Termin składania ofert 17.01.2018 do godz. 12:00
Informacja o ogłoszeniu
(kliknij tutaj)
Wybrana oferta
(kliknij tutaj)