KONTAKT

Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
ul. Kościuszki 58
74-400 Dębno
Poradnia Gastroenterologiczna

telefon: 887 470 420 lub 95 760 20 63 do 65
e-mail: sekretariat@dbamozdrowieprojekt.pl

Aby ustalić indywidualny termin wizyty, prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 16.00 pod numer: 887 470 420 lub 95 760 20 63 do 65.