DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY OSOBY:

 • z powiatu myśliborskiego i gryfińskiego
 • w wieku aktywności zawodowej
 • w wieku emerytalnym, które wyrażą chęć kontynuowania gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie
 • kobiety w wieku 25-59 lat (badania cytologiczne)
 • osoby w wieku 55-64 lat (badania kolonoskopowe; zarówno bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby)
 • osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym)

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń informacyjno-edukacyjnych poświęconych zagrożeniom chorobami nowotworowymi (rak szyjki macicy, rak jelita grubego)
 • badania cytologiczne (dla 864 osób)
 • badania kolonoskopowe (dla 864 osób)
 • edukację prozdrowotną
 • posiłek w czasie szkoleń

REALIZATORZY:

 • Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

 

 

 • Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce - Fundacja e-Medycyna" ul. Gombrowicza 5/8, 70-785 Szczecin

 

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41, 71-001 Szczecin